TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme, kişinin (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) www.eilinelingerie.com internet sitesinden (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) ÜRÜN’ün özelliklerini, niteliğini, miktarını, satış fiyatını, ödeme koşullarını ve teslim tarihini belirterek elektronik sipariş formu ile ürün (bundan böyle ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alması ile ilgili olarak tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. Satıcı şirket, EILINE LINGERIE LTD. STI. Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye (Tel: +90 538 688 05 78; E-posta: [email protected]) adresinde mukim SATICI (bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile elektronik ortamda doldurulan sipariş formunda tanımlandığı şekliyle ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymayı kabul eder. Açıklanan fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Sınırlı bir süre için belirtilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI’ya (Tüketici’ye) aşağıdaki taahhüdü vermektedir: “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malın teslimi veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması üzerine, satın alma bedelini iade edeceğimizi taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, fatura aslı ve ÜRÜN’ün SATICI’ya veya üçüncü bir kişiye gönderildiğini gösteren kargo teslim fişinin bir örneği iade edilmelidir. ÜRÜN bedelinin iadesi bu belgelerin ulaşmasını takip eden 20 (yirmi) gün içinde ALICI’ya yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade ALICI’nın kredi kartına yapılır. Fatura aslının vergi mevzuatına uygun olarak gönderilmemesi halinde KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo ücreti ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın özel istek ve taleplerine göre üretilen bir ÜRÜN’ün, kişiye özel hale getirilmesi için değişiklik veya ilaveler yapılması veya ÜRÜN’ün niteliğinin iade edilemeyecek olması veya ÜRÜN’ün genel olarak kullanıldığında veya kullanılmamış olsa bile kozmetik veya benzeri ÜRÜN’lerin ambalajından çıkarıldığında çabuk bozulma veya son kullanma tarihinin geçme ihtimali olması hallerinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, SİTE’de ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. ÜRÜN, faturası ile birlikte güvenli bir şekilde paketlenmiş olarak en geç 10 gün içinde ALICI’nın WEB SİTESİ’nde belirttiği teslimat adresine teslim edilecek olup, zorunluluk gerektiren hallerde bu süre uzatılabilir.

2.3. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim anında kontrol etmekle, kargodan kaynaklanan bir sorun varsa ÜRÜN’ü reddetmekle ve kargo şirketine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi takdirde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. ÜRÜN’ün teslimi sırasında SATICI tarafından talep edilmesi halinde ALICI, işbu Sözleşme’nin matbu bir nüshasını imzalamakla yükümlüdür. Her halükarda, ALICI’nın WEB SİTESİ’nden yaptığı alışveriş sırasında onayladığı Sözleşme yeterli ve geçerlidir.

2.6. SATICI tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, ALICI teslim almadan önce ÜRÜN bedelinin tamamını ödemiş olmalıdır. ÜRÜN bedeli teslimattan önce SATICI’ya ödenmemişse, SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ÜRÜN’ü teslim etmeyebilir.

2.7. ÜRÜN’ün tesliminden sonra kredi kartı, taksitli kart vb. temin eden Banka/finans kuruluşunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ÜRÜN, tüm masrafları ALICI’ya ait olmak üzere 3 gün içinde ALICI’ya iade edilir. SATICI’nın temerrüt halinde ÜRÜN bedelinin temerrüt faizi ile birlikte tahsili de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklıdır. ALICI’nın temerrüdü halinde aylık %5 oranında temerrüt faizi uygulanacaktır.

2.8. Olağanüstü durumlar (olumsuz hava koşulları, deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle ÜRÜN’ün 30 günlük süre içinde teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması halinde, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirecektir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun sona ermesini bekleyebilir. İptal edilen siparişlerde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise, iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade işlemi de ALICI’nın kredi kartına alacak kaydedilerek yapılır.

2.9. ALICI, ÜRÜN ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş bölümünde belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir.

MADDE 3. KANIT ANLAŞMASI VE YETKILI MAHKEME

İşbu Sözleşme ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde SATICI’nın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik kayıtlar da dahil olmak üzere) kesin delil teşkil etmekte olup; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bunu aşan durumlarda ALICI ve SATICI’nın yerleşim yerlerinde bulunan Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçası olan sipariş formunda yazılı bütün şartları ve açıklamaları okuduğunu, tüm satış koşullarını ve diğer ön bilgileri aldığını, incelediğini ve aynen kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

EILINE İÇ ÇAMAŞIRI LTD. STI.

Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye

+90 538 688 05 78